Pretraga sajta

Budzet 2015 Subvencije za poljoprivredu Zaštita životne sredine Vodič za investitore Greenfield lokacije Objedinjena procedura_urb Elektronske dozvole PPOP BNR JKP Sava_lat JKP "Vodovod i kanalizacija" Pećinci

Agencija za razvoj opštine Pećinci

 

Direktor Agencije za razvoj: Milan Aleksić
tel: 022/400 731
e-mail: agencijarazvoj@pecinci.org

Zamenik direktora: Radivoj Milošević
tel: 022/400 734; 064/898 3623
e-mail: radivoj.milosevic@pecinci.org

Opština Pećinci bila je aktivna u stvaranju lokalne administracije i realizovala je pravi reformistički poduhvat, radeći kao partner i nosilac u ekonomskom razvoju opštine.

Danas kreira savremenu i efikasnu lokalnu administraciju u kojoj postoje nove administrativne forme poput Agencije za razvoj opštine Pećinci, Odeljenja za informacione tehnologije, LER i razvojno-projektni centar.

Agencija za razvoj opštine Pećinci osnovana je 30.03.2009. god na sednici Skupštine opštine Pećinci kao d.o.o. čiji je osnovni cilj implementacija Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Pećinci koja je doneta u okviru Programa EXCHANGE. Opština Maribor bila je partnerska opština iz EU čiji su predstavnici aktivno uzeli učešće u izradi strategije. Nakon potpisivanja protokola o saradnji i učešću u USAID-ovom MEGA Programu opština Pećinci je preuzela obavezu da nastavi sa implementacijom razvojnih projekata definisanih Strategijom Lokalnog Ekonomskog Razvoja do 2017. Najznačajnije aktivnosti Agencija za razvoj ostvaruje na polju privlačenja FDI u opštinu Pećinci, kroz podršku i servis potencijalnim investitorima, kao i u oblasti razvoja poljoprivredne proizvodnje kroz posredovanje u plasiranju povoljnih kredita Fondova za razvoj u cilju unapređenja konkurentnosti poljoprivrede na lokalnom nivou.

Strategijom lokalnog ekonomskog razvoja definisani su osnovni pravci razvoja opštine Pećinci i osnovne strateške oblasti, i to:

 • razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva,
 • razvoj sela i poljoprivrede,
 • razvoj turizma,
 • privlačenje direktnih investicija
 • podizanje kvaliteta života.

Usvajanjem Strategije, usvojena je i strateška vizija razvoja opštine koja glasi: Pećinci – mesto prosperiteta, otvoreno za sve koji žele kvalitet života i vrhunske uslove za svoje poslovanje. Stvarajmo budućnost zajedno.

Funkcije Agencije za razvoj opštine Pećinci

 • Priprema relevantnih podataka za potencijalne investitore ( ponuda slobodnih lokacija, broja i strukture raspoložive radne snage )
 • Kreiranje i ažuriranje baza podataka ( raspoložive parcele u radnim zonama, broj i struktura radne snage i sl. )
 • Organizacija sastanaka sa potencijalnim investitorima
 • Podrška I servis postojećoj poslovnoj zajednici I potencijalnim investitorima
 • Pružanje podrške u izradi promo materijala ( katalozi, brošure, lifleti i sl )
 • Organizacija i obilazak raspoloživih i slobodnih lokacija sa zainteresovanim klijentima i potencijalnim investitorima.
 • Promocija investicionog i turističkog potencijala opštine Pećinci
 • Učešće na sajmovima I ostalim manifestacijama na kojima se vrši promocija opštine Pećinci
 • Informisanje lokalne poslovne zajednice o mogućnostima apliciranja za raznim finansijskim sredstvima ( krediti, fondovi, donacije )
 • Podrška poljoprivrednim proizvođačima pri apliciranju za sredstva i kredite nacionalnih fondova ( Fond za razvoj AP Vojvodine, Garancijski Fond, Fond za razvoj Srbije )
 • Edukacija poljoprivrednika ( organizacija seminara u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom i Institutima ).