Pretraga sajta

Budzet 2015 Subvencije za poljoprivredu Zaštita životne sredine Vodič za investitore Greenfield lokacije Objedinjena procedura_urb Elektronske dozvole PPOP BNR JKP Sava_lat JKP "Vodovod i kanalizacija" Pećinci

Javna nabavka male vrednosti 404-18/2016-III

Nabavka vozila za opremanje poljočuvarske službe

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 21.07.2016; Rok za podnošenje ponuda: 29.07.2016. do 12.00 časova

Javna nabavka male vrednosti 404-16/2016-IV

Nabavka dobara za potrebe korisnika Kancelarije za smanjenje siromaštva

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 08.07.2016; Rok za podnošenje ponuda: 09.08.2016. do 12 časova

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije
(03.08.2016.)

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
(03.08.2016.)

Odluka o dodeli ugovora
(17.08.2016.)

Javna nabavka male vrednosti 404-15/2016-III

Nabavka dobara - Građevinski materijal za izbegla lica

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 20.06.2016; Rok za podnošenje ponuda: 28.06.2016. godine do 12.00 časova

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke 404-14/2016-III

Usluga - prevoz učenika osnovnih škola

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 08.06.2016.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 07.07.2016. do 11 časova

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1
(13.06.2016.)

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
(13.06.2016.)

Odluka o dodeli ugovora
(19.07.2016.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
(05.08.2016.)

Javna nabavka male vrednosti 404-13/2016-III

NABAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 19.05.2016; Rok za podnošenje ponuda: 27.05.2016. do 12.00 časova

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odogovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

Dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
(17.06.2016.)

Javna nabavka male vrednosti 404-12/2016-III

Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnosti - Partija 1

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 17.05.2016; Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2016. do 12.00 časova

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
(30.05.2016.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
(22.06.2016.)

Javna nabavka male vrednosti 404-11/2016-III

Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnost i -Partija 1 i Partija 2

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 28.04.2016; Rok za podnošenje ponuda: 05.05.2016. do 12.00 časova

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 1
(11.05.2016.)

Odluka o obustavi postupka - Partija 1
(11.05.2016.)

Odluka dodeli ugovora - Partija 2
(19.05.2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
(22.06.2016.)

Javna nabavka male vrednosti 404-10/2016-III

Građevinski materijal za izbegla lica

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 20.04.2016; Rok za podnošenje ponuda: 28.04.2016. do 13 časova

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
(12.05.2016.)

Obaveštenje o obustavi postupka
(18.05.2016.)

Javna nabavka male vrednosti 404-8/2016-III

Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnosti

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 31.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 08.04.2016. do 10.30 časova

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 3

Odluka o dodeli ugovora
(18.04.2016.)

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 1 i partiju 2
(18.04.2016.)

Odluka o obustavi postupka za pariju 1 i partiju 2
(18.04.2016.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
(10.05.2016.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4
(10.05.2016.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5
(10.05.2016.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6
(10.05.2016.)

Pregovarački postupak za javnu nabavku 404-1/2016-IV

Izvođenje dodatnih radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje vode do kvaliteta pijaće vode na izvorištu u Šimanovcima - rekonstrukcija postojećeg sistema za dezinfekciju doziranjem tečnog natrijum hipohlorita

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 30.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 06.04.2016. do 12 časova

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora
(08.04.2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
(22.04.2016)

Javna nabavka male vrednosti 404-6/2016-III

Nabavka električne energije

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 13.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2016. godine do 12 časova

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru