Pretraga sajta

Budzet 2015 Subvencije za poljoprivredu Zaštita životne sredine Vodič za investitore Greenfield lokacije Objedinjena procedura_urb Elektronske dozvole PPOP BNR JKP Sava_lat JKP "Vodovod i kanalizacija" Pećinci

Savetnik za zaštitu prava pacijenata na teritoriji opštine Pećinci

Poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata obavlja: Branislava Ranković
Radno vreme: svakog radnog četvrtka od 12 do 15 časova u zgradi Opštinske uprave (Slobodana Bajića 5, Pećinci), kancelarija br 23, 1. sprat
Tel: 022/400-745

Savetnik za zaštitu prava pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik prigovor može podneti savetniku pacijenata pismeno ili usmeno na zapisnik.

Prava pacijenata po kojima postupa savetnika pacijenata, definisana Zakonom o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/2013) su:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
 • Pravo na informacije
 • Pravo na preventivne mere
 • Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
 • Pravo na bezbednost pacijenta
 • Pravo na obaveštenje
 • Pravo na slobodan izbor
 • Pravo na drugo stručno mišljenje
 • Pravo na privatnost i poverljivost
 • Pravo na pristanak
 • Pravno na uvid u medicinsku dokumentaciju
 • Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
 • Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
 • Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
 • Pravo na olakšanje patnji i bola
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na naknadu štete

Dužnosti pacijenta:

 • Odgovornost pacijenta za lično zdravlje
 • Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga
 • Odgovornost pacijenata prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima

Postupanje Savetnika za zaštitu prava pacijenata je regulisano Pravilnikom o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata ( “Službeni glasnik RS”, broj 71/2013).